Elusen

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

Dedwyddach yw rhoi na derbyn Elusen y flwyddyn
Pob blwyddyn y mae'r aelodau yn dewis un elusen arbennig i'w chefnogi ac i godi arian tuag ati. Yn ystod y blynyddoedd a fu rydym wedi codi arian tuag at Arch Noa - Ysbyty Plant Cymru, Cymdeithas y Deillion, Cancer Care Cymru, Apêl De Affrica yr Annibynwyr, Hosbis George Thomas, Tŷ Hafan. Y mae hyn yn ychwanegol at yr elusennau yr ydym yn eu cefnogi'n flynyddol ac apeliadau argyfwng fel yn achos y ffoduriaid yn ddiweddar.
Eleni yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn buom yn codi arian tuag at Ganolfan Maggie. Llwyddwyd i godi dros £4,000. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau amrywiol a hwyliog yn ystod y flwyddyn.
Yr Elusen yr ydym wedi ei dewis ar gyfer y 2015 - 16 yw Dementia Cymru. Mae'r pwyllgor wedi cyfarfod a gweithgareddau eisoes ar y gweill.