Gweithgareddau

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

Gweithgareddau

Fel eglwys y mae gennym nifer fawr o weithgareddau amrywiol sydd yn rhan o gyfanrwydd ein bywyd ac yn tynnu ar ddoniau ein haelodau. Credwn ei bod yn bwysig i'n gweithgareddau fod mor eang ac sydd bosibl fel bod pawb yn eu tro yn cael cyfle i gyfrannu a derbyn.

Nid ydym yn disgwyl i'r holl aelodau ddod i bob un o'r digwyddiadau, ond disgwyliwn i'r holl aelodau ddod i rai.

 

Ar y dudalen hon fe welwch restr o'r gweithgareddau sydd yn ein plith. Cliciwch am ragor o fanylion.

Y Gymdeithas

Cymdeithas y Chwiorydd

Alffa

Sela

Tim Ymweld

Grŵp Llinynnol