Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

Fideos Amrywiol Ysbryd Glân Y fideo yn gawslyd ond y gwirionedd yn dragwyddol. Mae Duw yn dy garu! Bendigedig. Cân o fawl - Tra Dyrchafu Hanes un o legends Ebeneser, Jac Ifans y Bala Fideo o'r cyfarfod yng nghanolfan yr  Eglwys Newydd 22 Mai Mae Ebeneser yn YS-blygu -  Plygu i'r Ysbryd Glân Fideo o Benwsos  y MOB yn  Llanfadog Cân Iesu Grist Hwn yn drawiadol  am ddilyn Iesu ar Trydar