Dyngarol

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

Dyngarol
Dywedodd yr Iesu fod dau brif beth yr ydym i'w wneud yn ystod ein bywydau sef caru Duw a charu cyd-ddyn. Y mae popeth arall a wnawn i fod yn seiliedig ar hyn.
Pob blwyddyn, fel eglwys, byddwn yn ceisio annog ein gilydd i fod yn hael tuag at weithgareddau a mudiadau Cristnogol/dyngarol a hynny o ran amser a rhoddion ariannol.

Cliciwch ar un o'r mudiadau ar y chwith er mwyn cael rhagor o fanylion.
Cymorth Cristnogol
Cymorth Cristnogol