Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

eglwysebeneser
Adnoddau
Fel eglwys 'da ni yn ymwybodol iawn fod adnoddau Cristnogol Cymraeg yn eithriadol o brin. Felly, credwn mewn rhannu yr hyn yr yda ni yn ei gynhyrchu hefo eraill. Mae cyflwr ein cenedl a'n hiaith yn eithriadol o fregus a'r peth gorau all ddigwydd iddi - i'n cynnal i'r dyfodol - yw adnewyddiad ysbrydol. Ein nod trwy'r cwbl yw gwasanaethu teyrnas Iesu Grist a hyrwyddo ei waith yn bennaf ymhlith Cymry Cymraeg.
Ar y dudalen hon fe welwch nifer o adnoddau heb hawlfraint. Y mae croeso i chi eu lawrlwytho eu copio a'u haddasu fel y mynnwch.