Plant & Ieuenctid

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

Ysgol Sul
Beth am ddod i ymuno hefo ni yn hwyl yr ysgol Sul i ddysgu am Iesu Grist.
Cynhelir yr Ysgol Sul bob bore Sul yr un adeg ar gwasanaeth 10.00. Y mae'r plant a'r ieuenctid yn addoli gyda'r oedolion i ddechrau ac yna yn mynd i lawr i'r ysgol Sul.
Dewch i ymuno hefo ni.
Straeon Plant
Taflen y Sul
Mwy o
fanylion