Site Meter

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

eglwysebeneser pobl nid adeilad  yw eglwys caerdydd

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208                    ebeneser@btinternet.com

Gwylio Fideo Gwybodaeth Taflen y Sul Cristnogaeth Archif Llusern

Gwasanaethu Duw

18  - 25 oed? Beth am ddod ar flwyddyn gap gyda ni yng Nghaerdydd?

6  Y Crwys am 10.30 a 6.00 o dan arweiniad Mr. John Gwynfor Jones, Caerdydd.

13 Tabernacl, Yr Ais am 10.30 a 6.00 o dan arweiniad y Parchg. Dafydd Andrew Jones, Caerdydd.

20 Minny Street am 10.30 a 6.00 o dan arweiniad Mr. Dafydd Iwan, Caeathro.

27 Ebeneser 10.00 a 5.30  o dan arweiniad y Parchg. Meirion Morris, Caerdydd.


 Felly os yw'r Mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd.  Ioan  8:36