Site Meter

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

eglwysebeneser pobl nid adeilad  yw eglwys caerdydd

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208                    ebeneser@btinternet.com

Gwylio Fideo Gwybodaeth Taflen y Sul Cristnogaeth Archif Llusern

Gwasanaethu Duw

18  - 25 oed? Beth am ddod ar flwyddyn gap gyda ni yng Nghaerdydd?

Pregethir gan Alun


10.00 - Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Cymun. Ni fydd ysgol Sul. Pregethir ar Ryddid yng Nghrist 3 Ioan 8: 36. Paned.


17.30 -  Oedfa yn Eglwys y Ddinas.


22.00 - Paradise Run. Bwydo’r digartref ar Heol SiarlFelly os yw'r Mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd.  Ioan  8:36