Site Meter

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

eglwysebeneser pobl nid adeilad  yw eglwys caerdydd

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208                    ebeneser@btinternet.com

Gwylio Fideo Gwybodaeth Taflen y Sul Cristnogaeth Archif Llusern

Gwasanaethu Duw

18  - 25 oed? Beth am ddod ar flwyddyn gap gyda ni yng Nghaerdydd?

Sul TACHWEDD 12ed

Alun fydd yn pregethu


10.00 - Mawl yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Marc 5. Darllenwch Marc 1: 21 - 45. Ysgol Sul plant a ieuenctid. Paned


17.30  - Oedfa bregethu yn Eglwys y Ddinas, Windsor Place - Pumllyfr 6: Ail bregeth ar Lyfr Lefiticus. Dishgled Ynddi hi y datguddir cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd, fel y mae'n ysgrifenedig: "Y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw." (Rhuf. 1:16-17)