Site Meter

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208          ebeneser@btinternet.com

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208           ebeneser@btinternet.com

eglwysebeneser pobl nid adeilad  yw eglwys caerdydd

Cysylltwch gydag Ebeneser           07814 536208                    ebeneser@btinternet.com

Gwylio Fideo Gwybodaeth Taflen y Sul Cristnogaeth Archif Llusern

Gwasanaethu Duw

18  - 25 oed? Beth am ddod ar flwyddyn gap gyda ni yng Nghaerdydd?

Alun fydd yn pregethu


10.00 - Addoliad yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Bydd Hywel Meredydd yn siarad am waith Tearfund. Pregeth ar Marc 1.  Ysgol Sul plant a ieuenctid. Paned


17.30  - Oedfa Bregethu yn Eglwys y Ddinas Windsor Place. Ail Bregeth ar 5 llyfr cyntaf y Beibl.

20.00 - Paradise Run. Bwydo’r digartrefFelly os yw'r Mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd.  Ioan  8:36